<div align="center"> <h1>KlAsA II A GiM. ExTrA KlAsA z ZSP w KoMoRoWie</h1> <h3>Super Klasa 2 a :)</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://komorowo-city.w.interia.pl" rel="nofollow">http://komorowo-city.w.interia.pl</a></p> </div>